دانلود برنامه اندروید Medical Calculators

Medical Calculators

( 0 )

دسته : پزشکی

قیمت : رایگان

نسخه : 5.6

حجم : 17.46 MB

17.46 MB

دانلود : 100,000+

70+

اندروید مورد نیاز : 4.0.3, 4.0.4

4.0.3, 4.0.4

شامد :

Pediatric Oncall's Medical Calculators
Easy to use, offline and instant results for all calculations even during your practice.

This is a free application for all medical personnel followed by the Pediatriconcall page relating to https://www.pediatriconcall.com/calculators/category
Calculators included are categorized as follows:
Growth Calculator:
» Height
» Weight
» Head Circumference
» Predict Height
» Mid Parental Height
» Body Surface Area (BSA)
» Body Mass Index (BMI)
» Basal Metabolic Rate (BMR)
Conversion Calculator
» Conversion of Temperature Celsius to Fahrenheit
» Conversion of Weight From Pound to Kg
» Conversion of cm to inches
Renal Conversions
» Serum Osmolality
» Bicarbonate & Base Excess
» Fractional Excretion Of Sodium
» Creatinine Clearance
» Creatinine Clearance (Schwartz Formula)
» Normal Values Of GFR
» Anion Gap
Pregnancy Calculators
» APGAR Score
» Ovulation Date
» Pregnancy Due Date
» Conception Date
Blood Pressure Calculator
» Blood Pressure
Blood Group Detection
» Find Your Blood Group
Critical Care
» Alveolar arterial Gradient (A-a gradient)
» ET Size
» Normal Respiratory Rate
» Predicted Mean Peak Respiratory Flow Rates
» Corrected QTc
» Sodium Deficit in Hyponatremia
» Burns Fluid Requirement
Drug Dose Calculators
» Emergency Drug Formula
Diarrhea Solution Calculators
» Diarrhea Solution
» IV Rates
Blood Reference Values
» WBC Count
» Coagulation Profile
» Blood Indices
» Immunoglobulin IgG Subclass Levels
» Immunoglobulin Reference Values
» Serum Complement Reference Values
» Lymphocyte Reference Values
» Corrected CSF WBC Count for RBC`s
» Corrected Reticulocyte Count
Endocrine and Antibody Tests
» Thyroid Function Test
» Antibodies & Their Associated Diseases
Drugs Interaction
» Drugs Interaction Checker


*Supports API levels 8 & above (Android 2.2 and above)

گرفتن شماره تلفنی برای کاربر بدون استفاده از رابط شماره گیری و تایید آنکه شماره مربوطه گرفته شده است.
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
باز کردن سوکت های شبکه
درخواست نشانه های تصدیق از مدیریت اکانت
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
دسترسی به لرزاننده
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار

از این توسعه دهنده