دانلود برنامه اندروید Price Reminder (Shopping List)

Price Reminder (Price Book)

Price Reminder (Shopping List)

( 0 )

دسته : کاربردی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.97

حجم : 4.65 MB

4.65 MB

دانلود : 10,000+

10+

اندروید مورد نیاز : 4.0, 4.0.1, 4.0.2

4.0, 4.0.1, 4.0.2

How many times have you walked into a shop and couldn't recall the price from a previous visit? Or, how much did last years car insurance cost?

Well, Price Reminder is a price book app that lets you store prices of shopping products and your home bills. The app will let you analyse your prices to see how the price has increased or decreased.

Features:
• View your data online (https://www.price-reminder.com/dashboard/)
• Track products and prices
• Track bills
• Analyse pricing strategy
• Shopping list basket
• Scan barcode
• Retrieve price data from other users
• Search and filter products and shopping items
• Backup and restore data
• Scroll to category
• Change currency / region

خواندن آمار مطابق سازی
نوشتن تنظیمات مطابق سازی
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
به برنامه اجازه خواندن تنظیمات همگاه سازی را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
عملیات بعنوان احراز کننده هویت حساب در بخش مدیریت کننده حساب را می دهد.
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
از ملزومات دسترسی به دوربین دستگاه
com.android.vending.BILLING
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES