دانلود برنامه اندروید Fast and Furious Collection

Fast and Furious Collection

( 2 )

دسته : ویدیو و رسانه

قیمت : رایگان

نسخه : 1.2.0

حجم : 7.22 MB

7.22 MB

دانلود : 50,000+

300+

اندروید مورد نیاز : 2.1.x

2.1.x

La corsa, inizia adesso! Ecco a voi la saga completa di Fast & Furious sul vostro Smartphone e Tablet!
Fate rombare, e fate sgommare sul vostro Smartphone i sei celebri film della storia del cinema.
Grafica accattivante, Sound di alta qualità e Video Streaming in alta definizione!
Che ne dici?
3... 2... 1... Via! è arrivata l'ora di partire!!!

*******************************************************************************

The race starts now! Here's the complete saga of Fast & Furious on your Smartphone and Tablet!
Fate is booming, and you burn rubber on your Smartphone six popular films in cinema history.
Attractive graphics, sound and high quality Video Streaming in HD!
What do you say?
3 ... 2 ... 1 ... Go! it's time to leave!

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به لرزاننده
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.