دانلود برنامه اندروید Air Call Answer

Air Call Answer

( 0 )

دسته : ارتباطات

قیمت : رایگان

نسخه : 1.0.6

حجم : 1.5 MB

1.5 MB

دانلود : 500,000+

100+

اندروید مورد نیاز : 2.3, 2.3.1, 2.3.2

2.3, 2.3.1, 2.3.2

شامد :

NOTE : The app uses in-built proximity sensor to detect whether you have waved your hand infront of the device.
NEW : Based on the Light sensor to prevent auto-answer when the device is kept in your pocket . It shows alert, there is no light sensor in your device.

★ Air Call & Proximity Sensor!

With Air Call answer app you can easily answer or reject your phone calls without having to touch

it with hands. The powerful feature of this amazing app is that with a simple swipe on your mobile

screen over proximity sensor you could attend or ignore calls!

***New Light Sensor Feature***

*For an intutive experience on your android mobile air call answer app smartly prevents auto

answering of calls when the phone is inside your pocket using the light sensor feature.

*Air call app a well as alerts you if your device has no light sensor feature or not supported.

★ Answer Calls Automatically!

Touch free answer! You can answer your phone calls by simply putting the phone near to your ear.

★ How Air Call Answer Works?

The amazing air call answer app makes use of the proximity sensor of your mobile and allows you

to answer or reject phone calls by swiping your hand gently over the screen!

­Answer calls without moving the phone from your dashboard or Reject phone calls while driving.

­Talk as much as you want using bluetooth or by turning on speakerphone of your device.

★ Effortless Answering!

Using proximity sensors the air call answer detects whether you have put your phone close to your

ear or waived your hand over the phones proxim sensors automatically enabling you to pick your

phone calls freely without having to touch the mobile screen!

★ Simple But Immensely Useful!

With perfect compilation of use of proximity sensor technology and low battery consumption

feature, air call answer just makes answering/rejecting calls much easier task.

★ Ease Of Sharing! Share your experience about touch free call answering and tell your friends

about Air Call Answer with facebook sharing feature.

sensor, answer, reject, proximity, call, wave, front, detect, button, air,when you activated the app.

استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)
گرفتن شماره تلفنی برای کاربر بدون استفاده از رابط شماره گیری و تایید آنکه شماره مربوطه گرفته شده است.
android.permission.PROCESS_INCOMING_CALLS
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
تغییر وضعیت استفاده از تلفن, روشن شدن آن, ام ام آی و غیره
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج