دانلود بازی اندروید منفجرکردن جعبه های حباب

Bubble Blast Boxes

منفجرکردن جعبه های حباب

( 1 )

دسته : فکری

قیمت : رایگان

نسخه : 1.0.17

حجم : 7.89 MB

7.89 MB

دانلود : 1,000,000+

450+

اندروید مورد نیاز : 2.0

2.0

این اپ ذهن شما رابه فعالیت وادارمی کند ومی بایست به طوراستراتژیک جعبه ها راحرکت دهید ومنفجرکنید.

این بازی رامی توانید دردوحالت مختلف بازی کنید ودرحالت ارکودامکان جابجایی سریع جعبه ها راخواهید داشت.

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.