دانلود برنامه اندروید Tony Bear Live Wallpaper Free

Tony The Bear Wallpaper Free

Tony Bear Live Wallpaper Free

( 0 )

دسته : شخصی سازی

قیمت : رایگان

نسخه : 16.08.26

حجم : 5.07 MB

5.07 MB

دانلود : 10,000+

10+

اندروید مورد نیاز : 4.0, 4.0.1, 4.0.2

4.0, 4.0.1, 4.0.2

Free version of Live Wallpaper "Tony Bear and friends» - Amazing Live wallpaper for kids!

Little bear Tony will be your best friend!
------------------------------------------------------------------------------------------
Free version of Live Wallpaper "Happy Tony and his friends» with Ads in settings.!
------------------------------------------------------------------------------------------
Buy FULL PAID VERSION of live wallpaper to remove adds: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mikhaylov.kolesov.happytony
------------------------------------------------------------------------------------------
Characters:
★ Tony Bear - The first resident of our live wallpaper
★ Lisa Panda - The second resident of our live wallpaper
★ Nick Fox - The third resident of our live wallpaper
★ Time of day (Paid version only);
★ Beautiful night mode! (Paid version only)
★ Stars; (Paid version only)
★ Moon; (Paid version only)

Room:
★ 6 colors of walls
★ 6 colors of floor;

Tony bear:
★ 4 colors of bow-tie;
★ blinking;
★ monitors your actions;
★ smiles and blinks;
★ narrows his eyes;

Lisa Panda:
★ blinking;
★ monitors your actions;
★ smiles and blinks;
★ narrows his eyes;

Nick Fox:
★ blinking;
★ monitors your actions;
★ smiles and blinks;
★ narrows his eyes;

Emotions of Tony bear:
★ Bear is happy and thinks about his girlfriend Lisa;
★ enjoys the sun;
★ enjoys the moon;
★ enjoys the stars;
★ enjoys the night;
★ Bear Loves you;
★ He feels worried when battery is low;
★ When the screen is locked, Tony sleeps.

Emotions of Panda:
★ Panda is happy and thinks about his boyfriend Tony;
★ enjoys the sun;
★ enjoys the moon;
★ enjoys the stars;
★ enjoys the night;
★ Panda enjoys sun;
★ Panda Loves you;
★ She feels worried when battery is low;
★ When the screen is locked, Lisa sleeps.

Emotions of Fox:
★ He is happy and thinks about his boyfriend Tony;
★ Fox enjoys the sun;
★ enjoys the moon;
★ enjoys the stars;
★ enjoys the night;
★ enjoys sun;
★ Loves you;
★ He feels worried when battery is low;
★ When the screen is locked, Tony sleeps.
______________________________________
Follow us: https://twitter.com/LiveWallpapers1
Like us: https://www.facebook.com/KolesovMikhaylov
Watch us: http://www.youtube.com/kolesovmikhaylov
Read us: http://kolesov-mikhaylov.com
______________________________________
LICENSE AGREEMENT
http://kolesov-mikhaylov.com/license-agreement/
______________________________________

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE