دانلود برنامه اندروید SymbolsKeyboard & TextArt Lite

Symbols&Emoji Keyboard Lite

SymbolsKeyboard & TextArt Lite

( 3 )

دسته : اجتماعی

قیمت : رایگان

نسخه : 3.4.2

حجم : 7.44 MB

7.44 MB

دانلود : 1,000,000+

900+

اندروید مورد نیاز : 2.3, 2.3.1, 2.3.2

2.3, 2.3.1, 2.3.2

شامد :

★☆★ Try our new emoji game - EMOJI QUIZ! Solve or create your own emoji puzzle ! ★☆★
Play this one "DICAPRIO'S OSCAR DAY = ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?"
http://quiz.textart.mobi/5631986051842048

★☆★ NEW FEATURE: 500+ EMOJI ★☆★

★☆★ TOP 5 IN PAID SOCIAL - GOOGLE MARKET ★☆★
★☆★ TOP 5 IN PAID SOCIAL - APPBRAIN ★☆★
★☆★ TOP 5 IN PAID SOCIAL - AMAZON ★☆★

Symbols&Emoji Keyboard & TextArt, the only symbols keyboard and the most featured text art and picture app for Android! Send ascii symbols or text art from the library to facebook, sms, mail, twitter, blog,... You can also create your own art! Check out this top ten ranked social app!

Contains layouts for the following languages:
✔ Arabic العربية
✔ Belarusian Беларуская
✔ English
✔ Finnish Suomi
✔ German Deutsch
✔ Hebrew עברית
✔ Russian Русская
✔ Spanish Español
✔ Ukrainian Українська

Also includes
✔ built-in English dictionary
✔ user dictionary
✔ contact dictionary
✔ word suggestion (beta version)

★☆★ THIS IS THE FREE VERSION OF TEXTART WITH A 10 DAY TRIAL FOR OUR SYMBOLS KEYBOARD. ENJOY THE FREE TEXT ART AND DISCOVER THE SYMBOLS KEYBOARD!!! ★☆★

Forget old school smileys! TextArt and symbols is the new way to let friends and family know how you feel. There is an image and symbol for each occasion! Christmas, Eastern, birthdays, new year's eve, love, friends,...

- Use, edit or create your text art
- Widgets for easy sending
- Send it via sms, email, Facebook, twitter, ...
- Copy it to a blog, forum,...
- Use the symbol keyboard trial to add ascii symbols to all your texts

Swipe keyboard or longpress 's1' button for different keyboard layouts.

Included keyboard symbols:

s1: ♥♀♂♣●•♬⌒ツ彡♡╰╮♪♩☆★∞¯`׺°´
s1 shifted: ▨▧▦▩▤▥▣◈□■↑↓→←↖↗↙↘♕†™。゚ˇ

s2: △▲▽▼◁◀▷▶◇◆☏☎◐◑♤♠♧♣☜☞⊙®※♨
s2: shifted: ₭Ω€₤∅₡✘✔▓∝﹏︴∋Ξ∈∵εї⇜↭∽§‡⊥↯

s3: Customized symbols and text art

s4: ♞♘♚♔♛♟♙♝♜回웃유シتÜѼѠӜѮ凸₪◎ΨѺѷ

rounded: ⓠⓦⓔⓡⓣⓨⓤⓘⓞⓟⓐⓢⓓⓕⓖⓗⓙⓚⓛⓩⓧⓒⓥⓑⓝⓜ

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼∑µ∅≠∫℉℃

Imagine these symbols on your facebook, twitter, mails, sms, blog,...


Text art examples:

()""()
( -.-)
(,) )...zzzz

.-..-. /),/) .-..-.
"-.-" ( ';' ) "-.-"
.-..-. c(..c) .-..-.
"-.-" 00 "-.-"

(”)….(”)
( ‘ o ‘ )
(”)–(”)
(””’)-(””’)

Imagine these pictures on your facebook, twitter, mails, sms, blog,...

For unlimited acces to these features and extra possibilities, check out our pro version also. It is now ranked in the top 5 of the social apps in the AppBrain market!!!

خواندن لغت نامه کاربر
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
باز کردن سوکت های شبکه
نوشتن در لغت نامه کاربر
به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
دسترسی به لرزاننده
از ملزومات دسترسی به دوربین دستگاه
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار

۱۳۹۵/۰۳/۱۵

amir.usn

awwliiiii

۱۳۹۳/۰۸/۱۵

soofix2

khobe

۱۳۹۲/۱۱/۲۷

sara87

بدک نبود

از این توسعه دهنده