دانلود برنامه اندروید Muzodajnia

Plus Music

Muzodajnia

( 0 )

دسته : صوت و موسیقی

قیمت : رایگان

نسخه : 4.2.31

حجم : 10.73 MB

10.73 MB

دانلود : 1,000,000+

150+

اندروید مورد نیاز : 4.0.3, 4.0.4

4.0.3, 4.0.4

شامد :

Plus Music to najwi?kszy w Polsce portal z mp3 i streamingiem na telefony i komputery! Plus Music zast?pi? Muzodajni? i oferuje klientom ca?kowicie nowe mo?liwo?ci w postaci w pe?ni funkcjonalnego streamingu muzyki. Zachowuje jednocze?nie mo?liwo?? pobierania i zapisywania utworów w formacie mp3. Dzi?ki aplikacji mo?esz ?atwo ?ci?ga? ulubione utwory na swój telefon i s?ucha? ich bez ogranicze?.

Polska redakcja, sk?adaj?ca si? z osób obecnych od wielu lat na krajowym rynku muzycznym gwarantuje muzyk? najlepiej dopasowan? do polskiego s?uchacza. Do tego stale aktualizowane listy przebojów i nowo?ci, newsy, biografie i galerie zdj?? artystów i wiele wi?cej!

Plus Music to:
- bezp?atna muzyka (pliki mp3, plyalisty)
- miliony utworów do s?uchania on-line i pobrania w formie mp3 na w?asno??
- najni?sze ceny - jedn? p?yt? mo?esz mie? ju? od z?otówki
- Dla klientów sieci Plus brak op?at za transmisj? danych

Je?li nie jeste? jeszcze klientem Plus Music, dzi?ki aplikacji zrobisz to w ci?gu kilku minut. Mo?esz równie? skorzysta? ze strony www.plusmusic.pl .

اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
باز کردن سوکت های شبکه
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
مدیریت لیستی از حساب ها اکانت ها در مدیر اکانت
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE

از این توسعه دهنده