دانلود برنامه اندروید Cito! Lab Values

? Cito! Lab Values Medical

Cito! Lab Values

( 0 )

دسته : پزشکی

قیمت : رایگان

نسخه : 2.1.7

حجم : 7.44 MB

7.44 MB

دانلود : 100,000+

20+

اندروید مورد نیاز : 4.1, 4.1.1

4.1, 4.1.1

شامد :

Quick Reference Blood Test and other Lab Values.
Easy navigation. Clear tables. Short descriptions of the most common and important lab values.
All values ​​are given with the international system of units (SI Units) and conventional units (US C Units).

***Dear users, if you see content only in Russian please change language to English in the settings.

1. Hematology values
1.1 Clinical blood analysis | Blood Test
1.2 Coagulation

2. Blood chemistry | General chemistry
2.1 Protein metabolism
2.2 Carbohydrate metabolism
2.3 Lipid metabolism
2.4 Hemoglobin metabolism
2.5 Enzymes (liver, pancreas)
2.6 Iron profile

3. Cardiac markers

4. Liver function tests

5. Lipid panel

6. Blood gases and acid-base status

7. Electrolytes

8. Hormones and mediators
8.1 Common hormones
8.2 Sex hormones
8.3 Thyroid hormones

9. Tumor markers

10. Urine analysis
10.1 General urine analysis
10.2 Nechiporenko's test
10.3 Zimnitsky urine sediment count
10.4 Urine 24 hours

11. Gastric secretion

12. Feces analysis

13. Spermogram

14. Immunology
14.1 Immunoglobulin A
14.2 Immunoglobulin M
14.3 Immunoglobulin G
14.4 Immunoglobulin E
14.3 Complement system
14.4 Interleukin 1
14.5 Interleukin 6
14.6 Interleukin 8
14.7 Interleukin 10
14.8 Tumor necrosis factor

15. Cerebrospinal fluid

16. Vitamins

17. Drug levels

18. Hemodynamic parameters

The program is for reference purposes and is intended for medical students and doctors.

اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE