دانلود برنامه اندروید Old School Rotary Dialer

Old School Rotary Dialer

( 0 )

دسته : ارتباطات

قیمت : رایگان

نسخه : 2.3

حجم : 2.55 MB

2.55 MB

دانلود : 100,000+

20+

اندروید مورد نیاز : 2.3.3, 2.3.4

2.3.3, 2.3.4

Sick of your boring stock keypad dialer ? You want to add a touch of retro and originality to your smartphone ?


Old School Rotary Dialer is for you !


Enjoy 50s, 60s, 70s and 80s old phone classic styles with Rotary Dialer. It enables to you a retro old school dialer with all the features of moderns dialers. A perferct mix between 20th century and 21th century.


Turn the rotary and dial your contacts and friends. If it takes too long to use rotary dialer, a quick dial mode is available to make you return to 21th century.


Features :
- Complete dialer features
- Realistic vibration effect when dial number
- Enable / Disable sound effect when dial number
- Quick dialer
- Touch center and call phone icon to dial
- Area to display number
- Backspace-function
- Reset-function
- Completion for phone number
- Contacts list
- Add contact
- Call logs
- Choose call logs history limit
- USSD Codes support


Permissions :
VIBRATE for Vibration when dial number
CALL_PHONE to call when number has been entered
READ_CONTACTS to access contacts list
READ_CALL_LOG to display call logsRotary Dialer is the best choice to custom your phone in an retro and class way. Don’t hesitate to contact me if you want new features on Old School Rotary Dialer. Use email : mustafakayya@gmail.com.

خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
گرفتن شماره تلفنی برای کاربر بدون استفاده از رابط شماره گیری و تایید آنکه شماره مربوطه گرفته شده است.
خواندن لیست تماس های کاربر
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به لرزاننده
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
com.ssaurel.rotarydialer.permission.C2D_MESSAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE