دانلود برنامه اندروید USB Sharp - File Sharing

USB Sharp - File Sharing

( 0 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 1.6

حجم : 4.84 MB

4.84 MB

دانلود : 100,000+

150+

اندروید مورد نیاز : 3.0.x

3.0.x

USB Sharp Let your phone into a high-capacity, portable wireless U disk, convenient, and efficient management of your files!
If you have a long-term or frequent data cable with plug SD card troubles, then please use the USB Sharp, USB Sharp can
Allow you to eliminate more trouble!
Note:
* Mobile phones and computers sharing a wireless router must be the same
* Only in Share UI through a browser interface to shared files
*When you open the background sharing options, we recommended to set a password.


Has the following features:
**** Convenient and efficient file sharing
* Support WIFI file sharing (can achieve upload, download, delete, create folder manipulation)
* Support for file and folder sharing (via email, Bluetooth)

**** Convenient, efficient management documents
* Support for file and folder sorting (by name, time, size, file type)
* Support for editing files and folders (available to copy, cut, delete, rename, compress (zip), unzip (zip) operation)
* Support Select All and Deselect All operations;
* Support for audio and video, built-in player

**** Convenient and efficient text editing
* Support for text copy, cut, paste, replace
* Support for external files to copy and paste text
* Automatically select encoding text documents
*** New Text File (default encoding is UTF-8), pictures (by the camera) and folders
*** Support for Simplified Chinese, English

**** Off device for the root
* Support to obtain root privileges (to modify file and folder permissions to read and write)
USB Sharp Supported file formats:
Plain text:. Txt
Image:. Png. Jpg. Jpeg. Gif
Video:. Mp4. Mov. M4v .3gp
Audio:. Mp3. M4a. Aac
Web:. Htm. Html. Xhtml
Compression:. Zip

USB Sharp For iPhone&iPad:https://itunes.apple.com/us/app/usb-sharp/id427762463?mt=8

دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
تغییر وضعیت اتصال به شبکه
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
سوار کردن یا پیاده سازی فایل سیستم ها در درایوهای سیار
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
از این ثابت در API سطح 6 به شدت اجتناب شده است. رشته restartPackage (پکیج ریستارت) API دیگر ساپورت نمیشود.
فراخوانی رشته killBackgroundProcesses (خاتمه پروسه های پشت زمینه)
به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.