دانلود برنامه اندروید KitKat Dialer

Color Dialer

KitKat Dialer

( 0 )

دسته : ارتباطات

قیمت : رایگان

نسخه : 2.3.0

حجم : 794.39 kB

794.39 kB

دانلود : 100,000+

100+

اندروید مورد نیاز : 4.2, 4.2.2

4.2, 4.2.2

شامد :

v2.3.0
----------
fixed crash when starting for the first time (without needed permissions)

v2.2.8
----------
new contacts loading algorithm

v2.2.5
----------
fixed - file associations

v2.2.4
----------
new feature - contact phone font size
fix - permission request error

v2.2.2
----
fixed refresh contacts after call history changed

v2.2.1
----
app renamed to Color Dialer

v2.1.7
----
- fixed Favorites on the first screen

v2.1.6
----
- fixed Add another call

v2.1.5
----
- added Gradient Color Background

v2.1.4
----
- fixed - Clear CallLog

v2.1.3
----
- fixed crash when opening Contacts

v2.1.2
----
- huge startup performance improvement
- some parts completely rewritten
- some other fixes

v2.1.1
----
- quick fix for no contact image

v2.1.0
----
- rewritten image loading
- rewritten show/hide dialpad
- some bugfixes

v2.0.9
----
- some bugfixes

v2.0.8
----
- some bugfixes

v2.0.7
----
- added Contact history (contact context menu)
- some bugfixes

v2.0.6
----
- added option to show Favorites screen as first (on start)
- some bugfixes

v2.0.5
----
- added option to show/hide Call Log
- some bugfixes

v2.0.4
----
- added new actions for Favorite screen
- some bugfixes

v2.0.3
----
- visual fixes on Favorite screen
- some bugfixes

v2.0.2
----
- fixed T9 for some languages
- fixed open Contacts

v2.0.0
----
- added Favorites screen
- some bugfixes

v1.7.0
----
- added option to always show digits container
- added option to randomize theme colors (Theme customization)
- some bugfixes

v1.6.9
----
- added possibility to change color of numbers and letters on dialpad (Theme customization)
- added possibility to reset theme to default settings

v1.6.8
----
- added possibility to change contact name and phone text color (Theme customization)

v1.6.7
----
- added backup/restore of settings to Internal Storage

v1.6.6
----
- added button animation (experimental) - can be disabled in settings - Theme Customization

v1.6.5
----
- new dial button image for Lollipop theme (higher res)

v1.6.4
----
- more theme customizations (enable/disable circle images and lollipop letter tiles)

v1.6.3
----
- added call duration

v1.6.2
----
- circle contact photo rewritten (saved ~300KB)

v1.6.1
----
- added contact photos to Lollipop theme

v1.6.0
----
- added Lollipop dark theme
- changed Lollipop LetterTiles to circle
- some bugfixes

v1.5.9
----
- added Ice Cream Sandwich Dialer Theme

v1.5.8
----
- added Czech localization

v1.5.7
----
- added customization - CallLog Name and Contact Name Font Size

v1.5.6
----
- Theme customization via Settings
- for now there is text highlight color and text background highlight color
- more to come

v1.5.5
----
Dialpad SlideIn/SlideOut animation

v1.5.4
----
fixed FC - in Lollipop Theme

v1.5.3
----
Lollipop theme improvements

v1.5.2
----
Lollipop Dialer Icon added
Lollipop theme improvements

v1.5.1
--------
fixed FC when Contact name is missing

v1.5.0
--------
added LolliPop theme
some bugfixes

v1.4.0
--------
added themes (KitKat, Dark and Light)
some bugfixes


Do you want to support developer ?
Donate via Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.kamma.kitkatdialer.donation

خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
گرفتن شماره تلفنی برای کاربر بدون استفاده از رابط شماره گیری و تایید آنکه شماره مربوطه گرفته شده است.
خواندن لیست تماس های کاربر
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)
دسترسی به لرزاننده
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار

از این توسعه دهنده