دانلود برنامه اندروید Lucid - DayDream Screensaver

Lucid - DayDream Screensaver

( 0 )

دسته : شخصی سازی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.9.5

حجم : 1.18 MB

1.18 MB

دانلود : 100,000+

250+

اندروید مورد نیاز : 4.0, 4.0.1, 4.0.2

4.0, 4.0.1, 4.0.2

On the free version, the modules will stop after 30 mins of continuous usage!
Full version is available through an in-app purchase for only 0.99 EUR / 1.49 USD


Lucid automatically starts when you put your device in the dock or when you charge it. The app is very customizable and comes with a lot of functionallity, like:

Clock: Show the current time & date and can also show...
... battery level
... weather
... unread GMails
... new SMS texts
... missed calls
... next alarm
... many more information from most DashClock extensions

RSS view: flips through new events from your RSS feeds

Slideshow view: start a slideshow with images from your device


On Android 4.2+ you need to enable the "DayDream" in the Android display settings to use & configure the app! Note that the system won't start the daydream if you're display is kept awake! Make sure to disable the "Keep awake while charging" option in the Android developer settings (if you have enabled that before). On Samsung devices, make sure to disable the "keep display on while eye contact is detected" option (or how they call that)


You can use the identifiers here http://developer.android.com/reference/java/text/SimpleDateFormat.html to change the time and date format

-------------------
Permissions:
This app uses the Device Administrator permission. The app has a feature to automatically lock the device, when the daydream starts. It asks for "device administrator" permission, if you want to use this feature.

ACCESS_COARSE_LOCATION - show weather information
ACCESS_NETWORK_STATE & INTERNET - downloading RSS feed/weather/slideshow images
CAMERA - turn camera flashlight on
GET_ACCOUNTS & USE_CREDENTIALS - load RSS feeds from Google account
READ_CALENDAR - display upcoming events
READ_CALL_LOG & READ_CONTACTS & READ_PHONE_STATE - show number of missed calls
READ_EXTERNAL_STORAGE - load custom fonts
READ_SMS & RECEIVE_SMS - display unread SMS count
WRITE_EXTERNAL_STORAGE - cache RSS feeds

کنترل, ضبط و پردازش پیام های اس ام اس در حال رسیدن
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
خواندن پیام های اس ام اس
com.google.android.gallery3d.permission.PICASA_STORE
com.google.android.gm.permission.READ_CONTENT_PROVIDER
باز کردن پنجره با استفاده از TYPE_SYSTEM_ALERT که در بالای تمامی دیگر برنامه ها نشان داده میشود
خواندن داده های تقویم کاربر
com.android.vending.BILLING
com.google.android.apps.dashclock.permission.READ_EXTENSION_DATA
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
خواندن لیست تماس های کاربر
باز کردن سوکت های شبکه
درخواست نشانه های تصدیق از مدیریت اکانت
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
از ملزومات دسترسی به دوربین دستگاه
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن