دانلود برنامه اندروید Statistics Tutor

Statistics Tutor

( 0 )

دسته : آموزش

قیمت : رایگان

نسخه : 1.11

حجم : 2.94 MB

2.94 MB

دانلود : 10,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 2.3, 2.3.1, 2.3.2

2.3, 2.3.1, 2.3.2

The goal of "Statistics Tutor" is to make statistics learning easier.

Major Updates:
Chapter 4:
What is least square line?
Linear regression modeling.
Trend, seasonal variations, cyclical variations, and irregularity in time series analysis.
How to get seasonal index in time series analysis.

Chapter 5
Basic rules, rule of addition, rule of multiplication, and their applications (Updated examples and solutions)

Applications of probability
- What is the probability of winning a lottery

Combinations in probability.
- How to calculate the probability of winning on a gambling slot machine using the combination concept

Bayes' theorem and application.
- Shortcut to understand the Bayes' theorem.

Chapter 6
Discrete random variables
Binomial distributions
- Binomial distributions FAQs
Poisson distributions
Binomial and Poisson distributions in Microsoft Excel

Chapter 7
Distribution for continuous random variables.

Chapter 8
Distribution for sample mean
What is the difference between the distribution for sample mean and the distribution for variables.

Chapter 9
Quality control chart
Find center line, upper control limit, lower control limit for X chart, R chart

Chapter 10
Hypothesis testing for the mean of one population.

*Student t-value calculator is available at http://tinyurl.com/studentt

*Normal distribution z table calculator (Calculator Z Table) is at http://tinyurl.com/ztablecalculator

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
dsci.cob.unt.edu.permission.C2D_MESSAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE