دانلود برنامه اندروید SaveAsFile

Save as Web Archive

SaveAsFile

( 0 )

دسته : کاربردی

قیمت : رایگان

نسخه : 3.91RC1

حجم : 6.21 MB

6.21 MB

دانلود : 1,000,000+

50+

اندروید مورد نیاز : 4.1, 4.1.1

4.1, 4.1.1

Web Clipper App.
This app allows you to save web pages offline for reading later.
The best ways to save web pages to read later.

[Features]
- Save web pages offline
- Grid view / List view / Gallery view
- Thumbnail view
- Folders
- Web page add, edit, move and delete
- Folder add, edit, move and delete
- Backup and restore
- Keep screen on/off
- Status bar shortcut
- Multiple selection
- Search

[Usage]
- Show the web page on your browser.
- Select 'Share' -> 'Save as Web Archive'.

[Facebook Page]
https://www.facebook.com/gamenmemo/

com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
android.permission.READ_APP_BADGE
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE
jp.fuukiemonster.webmemo.permission.C2D_MESSAGE
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ
باز کردن سوکت های شبکه
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
com.sec.android.provider.badge.permission.READ
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT
com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE
com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS