دانلود برنامه اندروید NaN Math Geometry Solver

Geometry Solver

NaN Math Geometry Solver

( 0 )

دسته : آموزش

قیمت : رایگان

نسخه : 1.33

حجم : 7.25 MB

7.25 MB

دانلود : 100,000+

40+

اندروید مورد نیاز : 2.3, 2.3.1, 2.3.2

2.3, 2.3.1, 2.3.2

Languages: English, Deutsch, español, français, italiano, polski, português, русский, Türkçe, Nederlands, română

NaN Geometry Solver is the most advanced application for solving geometry problems. There is a complete solution delivered for each issue to satisfy every teacher or student.

The application solves every algebraic problem including those with:
- fractions
- roots
- powers
you can also use parentheses, decimal numbers and Pi number.

An advanced validation of data entry allows you to find the errors quickly and corrects them for you immediately.

NaN Geometry Solver will calculate all the parameters of the figure, if you enter the necessary data. The order of data entry depends on you!

- Do you want to calculate a side of the square? No problem. Nan Geometry Solver will do it for you.
- Do you have an angle and a side of the right triangle? Perfect. Other values can be calculated.

None of your geometry tasks will be a problem now with NaN Geometry Solver. This application has very advanced, powerful and easy - to - use interface.

Additionally, it contains all the useful formulas which you will need to solve geometry tasks. But thats not enough! You do not have to figure it out how did you get a result. This application not only gives you the solution, it also shows you all the formulas which had been used. Pythagorean Theorem, sines and cosines are no longer a problem.

This application is able to do calculation on the following figures:
- square
- rectangle
- rhombus
- parallelogram
- triangle
- equilateral triangle
- right triangle
- isosceles triangle
- triangle 30-60-90
- circle
- annulus
- trapezoid
- right trapezoid
- isosceles trapezoid
- Pythagorean theorem
- regular hexagon
- sphere
- cylinder
- cone
- regular tetrahedron
- cube
- square prism
- cuboid
- ellipse
- regular Pentagon
- Kite
- trigonometry
- inradius and circumradius of cube

Pro version:
- Square pyramid
- Triangular pyramid
- Triangular prism
- Regular triangular prism
- Thales' theorem
- Truncated cone
- Regular octagon
- Regular dodecagon
- Hexagonal prism
- Hexagonal pyramid
- Pentagonal prism

- You can calculate the inradius and circumradius on a square or an equilateral triangle
- Lots of formulas useful in solving tasks.

Tags: math, school, geometry, task, dexter, calculator

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.