دانلود برنامه اندروید Dictionary English Vietnamese

Dictionary English Vietnamese

( 0 )

دسته : کتابها و مرجع

قیمت : رایگان

نسخه : 3.3.4

حجم : 8.57 MB

8.57 MB

دانلود : 10,000+

5+

اندروید مورد نیاز : 4.0, 4.0.1, 4.0.2

4.0, 4.0.1, 4.0.2

With nearly 400,000 English - Vietnamese words and over 40.000 Vietnamese - English words, this is the most sufficient free English - Vietnamese, Vietnamese - English online dictionary for android with words updated regularly in term of quantity of words and their meaning.

Program has attractive interface, easy to use with function of automatically saving 150 newest words (History), and allows you to save and delete your saved words (Saved words).

If you have any questions or suggestions for programs, please send mail to the address nhudinhtao@gmail.com

Note: Click button Menu (3 white dost in top right of screen) on device then see the menu show on the bottom of screen and select English -> Vietnamese or Vietnamese -> English to change dictionary (Default is English -> Vietnamese)
----------

V?i g?n 400.000 t? Anh Vi?t và trên 40.000 t? Vi?t Anh, ?ây là b? t? ?i?n Anh Vi?t, Vi?t Anh online mi?n phí dành cho android ??y ?? nh?t và ???c c?p nh?t th??ng xuyên các t? và ngh?a c?a t?.

Ch??ng trình v?i giao di?n ??p, d? s? d?ng, có ch? ?? t? ??ng l?u 150 t? m?i nh?t mà b?n ?ã tra (History), ??ng th?i cho phép l?u và xoá nh?ng t? mà b?n quan tâm (Saved words).

N?u có b?t c? th?c m?c ho?c ?óng góp cho ch??ng trình, xin vui lòng g?i mail v? ??a ch? nhudinhtao@gmail.com.

Chú ý: Click nút Menu (3 ch?m màu tr?ng góc trên bên ph?i màn hình) b?n s? th?y màn hình menu hi?n th? góc d??i c?u màn hình, r?i l?a ch?n Anh -> Vi?t or Vi?t -> Anh ?? ??i t? ?i?n (M?c ??nh là Anh -> Vi?t)

ndt.mobile.dictionary.envn.permission.C2D_MESSAGE
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
com.android.vending.CHECK_LICENSE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE