دانلود برنامه اندروید واژه پارسی

واژه پارسی

Persian Words

( 2 )

دسته : آموزش

قیمت : 0 تومان

نسخه : 1.1

حجم : 2.56 MB

2.56 MB

دانلود : 10+

10+

اندروید مورد نیاز : 4.0.3, 4.0.4

4.0.3, 4.0.4

شامد : 1-2-689495-63-0-48751

بازی آموزشی واژه پارسی دارای دو قسمت است:

۱ – جدول واژه ها

هدف جدول واژه ها آشنائی با مفاهیم واژه ها و ترکیب پسوند ها و پیشوند های رایج در زبان پارسی از طریق بازی با واژه های می باشد. کار کردن با این برنامه بسیار ساده است. در صفحه اصلی تعدادی واژه بصورت جدول نمایش داده شده اند. عنوان هر ستون کلید آن ستون می باشد یعنی نشان دهنده نوع واژه هائی است که در آن ستون باید باشد. شما باید باتوجه به عنوان هر ستون واژه های مربوطه را در آن ستون قرار دهید. برای جابجا کردن واژه ها، کافی است که آنها را لمس کرده و به محل جدید حرکت دهید و آن را بر روی یک واژه دیگر بیاندازید. در این صورت محل دو واژه با هم عوض میشود.
عناوین نشان داده شده در بالای هر ستون به چهار نوع تقسیم میشود: نوع اول واژه های هم طبقه را تشکیل میدهد. مثلا اگر عنوان ستون واژه شغل بود، شما باید واژه هائی که نوعی شغل می باشند را در آن ستون قرار دهید. نوع دوم سر ستون پیشوند است که بصورت یک واژه وبدنبال آن سه نقطه نشان داده میشود. مثلا اگر رنگ ... بالای یک ستون بود شما باید واژه هائی که رنگ میتواند قبل از آنها قرار گیرد و معنی داشته باشد را در آن ستون قرار دهید مانند واژه باخته که واژه رنگ می تواند قبل از آن قرار گیرد و واژه جدید رنگباخته را تشکیل دهد. نوع سوم سرستون پسوند است که بصورت سه نقطه و سپس یک واژه پسوندی است. درست به مانند پیشوند، در اینجا نیز شما باید بدنبال واژه هائی که می تواند قبل از آن واژه پسوند قرار گیرد بگردید. نوع چهارم سر ستون بصورت مجهول است که در آن از علامت ؟ استفاده شده است و با هر کدام از سه نوع فوق می تواند باشد. نوع آخر سر ستون هنگامی است که گزینه لغات بی ربط (یا اصافی) فعال باشد. در این صورت تعدادی از واژه ها بدون کاربرد هستند و باید همه آنها را در ستونی که با سطل زباله مشخص شده است جمع کرد.
بسته به درجه سختی بازی، ممکن است یک یا چند سرستون بصورت مجهول نمایش داده شود. در این جا شما باید ابتدا ستون های معلوم را حل کنید و سپس از روی واژه های باقی مانده عنوان سرستون را حدس بزنید و ستون آن را تکمیل کنید. معمولا اگر بیش از یک ستون مجهول باشد، درجه سختی بازی زیاد میشود. در صورتی که نتوانستید عنوان ستون را حدس بزنید می توانید انگشت خود را بر روی واژه مجهول (علامت سؤال) گذاشته و نگه دارید تا واژه آشکار شود.
با زدن دکمه تنظیمات (به شکل چرخ دنده) وارد صفحه تنظیمات میشود. تعداد ستون ها و ردیف های جدول واژه ها و درجه سختی بازی را در اینجا میتوانید تنظیم کنید.
در صفحه اصلی دکمه هائی برای شروع بازی جدید، از سر گیری بازی جاری، و آشکار ساختن جواب بازی وجود دارد.

۲ – پسوند پیشوند

هدف از قسمت پسوند پیشوند آشنائی با ترکیب واژه ها و تشکیل واژه های جدید می باشد. صفحه بازی بصورت دوازده ردیف و در هر ردیف یک واژه نمایش داده شده است. هر واژه از دو قسمت تشکیل شده، قسمت نحست که پیشوند و قسمت پایانی که پسونداست. در ابتدا پیشوند ها و پسوند های نمایش داده شده در هم ریخته است. شما باید با تعویض پیشوند ها با هم و تعویض پسوند ها با هم پیشوند ها و پسوندهای مربوط به هم را به هم وصل کنید. برای تعویض پیشوند یک کلمه با پیشوند کلمه دیگر، پیشوند یکی را گرفته و آنرا بر روی پیشوند کلمه دیگر بکشید و رها کنید، در این صورت جای پیشوندها با هم عوض میشود. به همین ترتیب است در مورد پسوند ها. شما نمی توانید پیشوند را از یک واژه به جای پسوند در یک واژه دیگر قرار دهید.
هدف از این بازی پیدا کردن ترتیب صحیح قرار گیری پسوندها و پیشوند ها در تمام ردیف ها است. به عنوان مثال واژه های زیر را در نظر بگیرید:

استخوانبار
رویشناس
پسپا
فرمانداد
اندوهروا
ناگین
باستان خواهی
یکناز
کین بندی
پیش ماند
خواربر
سروسان

همانطور که می بینید، در هر واژه قسمت نخست واژه ربطی به قسمت پایانی آن ندارد بطوری که معمولا واژه ایجاد شده بدون معنی می باشد. شما باید پیشوندها و پسوندهای مربوط به هم را به هم وصل کنید. در این صورت به صورت زیر در می آید.

استخوانبندی
رویداد
پسماند
فرمانبر
اندوهگین
ناروا
باستان شناس
یکسان
کین خواهی
پیش پا
خواربار
سروناز

همانطور که ملاحظه می نمائید، با تعویض پسوند ها تمام واژه ها اصلاح شدند. در مثال فوق فقط پسوند ها را با هم تعویض کردیم. می توان پیشوند ها را با هم تعویض کرد و یا هر دو کار را انجام داد. یعنی پسوند ها را با هم و پیشوند ها را هم با هم تعویض کرد. توجه کنید که نمی توانید پسوند و پیشوند را باهم تعوض کنید.