دانلود برنامه اندروید Bellco Mobile

Bellco Mobile Banking

Bellco Mobile

( 0 )

دسته : مالی

قیمت : رایگان

نسخه : 4.0

حجم : 7.1 MB

7.1 MB

دانلود : 50,000+

0

اندروید مورد نیاز : 4.0, 4.0.1, 4.0.2

4.0, 4.0.1, 4.0.2

Get 24/7 access to your Bellco accounts from your Android phone. Bellco Mobile Banking is a free app* offered to all Bellco Online Banking users. With the Bellco Mobile Banking App, you can deposit checks on the go, pay bills in seconds, monitor your account activity, transfer funds between your accounts, receive custom alerts to fit your budgeting needs, and more.

Bellco Mobile Banking App Features:

• Deposit Checks: Take a picture of the front and back of an endorsed check to make a deposit, avoiding trips to a branch or ATM*
• Pay Bills: Manage your bills from anywhere, anytime
• Account Alerts: Get customized alerts via email or text
• Account Balances: View your account balances and transaction history
• Account Transfers: Quickly move funds between your Bellco accounts
• ATM and Branch Locator: Find Bellco branches, shared branch locations, and surcharge-free ATMs
• Security: Conduct safe, secure, and fast transactions on your account

Getting started is easy. Simply download the app and sign in with your Online Banking Username and Password.
For questions or concerns about our Mobile Banking App, please call 303-689-7800 or 1-800-BELLC0-1 for assistance.

* Your mobile carrier's text messaging and data charges may apply. In order to deposit checks via mobile, you will need to have been a Bellco member for 90 days.
About the Permissions this App Uses

• Location: This app will request permission to use your location to find Bellco Credit Union branches and ATMs near you.
• Identity: We access identity information to find accounts on the device which is required to manage multiple user functionality
• Camera: This app requires camera access for mobile check deposits.
• Photos/Media/Files: This app requires access to files on your device for processing images, caching information and saving files, such as statements.
• Device ID & call information: This app requires access to phone information, including the device phone number, to identify the device.

اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
دسترسی به لرزاننده
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
دسترسی به موقعیت مکانی دقیق برگرفته از منابع موقعیت همچون GPS، دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
android.permission.LOCATION_HARDWARE
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
از ملزومات دسترسی به دوربین دستگاه
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
org.bellco.m.prod.permission.C2D_MESSAGE