دانلود برنامه اندروید Tasks

OpenTasks

Tasks

( 0 )

دسته : کاربردی

قیمت : رایگان

نسخه : 1.1.15

حجم : 2.58 MB

2.58 MB

دانلود : 100,000+

5+

اندروید مورد نیاز : 4.0.3, 4.0.4

4.0.3, 4.0.4

An Open Source task app in Material Design.

This app supports basic task management and provides user friendly user interface.

To complete a task in the list view, just hold it for a moment and fling it from the left to the right.
To edit a task fling it from the right to the left.

NOTE: This task app doesn't support recurring tasks yet. You'll see recurring tasks, but you can not edit single instances. Any changes you make will apply to the entire series! Please keep that in mind.

It works in Android 2.x, but it's optimized for Android 4.x. Support for Android 2.x will be improved in future releases.

Open source
The app is open source. Please feel free to join the development at: https://github.com/dmfs/tasks

Report bugs
To report bugs, please use this bug tracker: https://github.com/dmfs/tasks/issues

Features still to come:
* more translations
* support for recurring tasks
* support for alarms
* support for categories
* sortings and filters
* many more

Please don't rate missing features, but only features the app already has. The app is still under development and lots of fancy stuff is still to come.

Permissions
At present the app doesn't use the "read contacts" permission. This permission has been added in advance for future releases. It's planned to support adding attendees to tasks and to provide auto-completion for the contacts.

خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
به برنامه اجازه خواندن تنظیمات همگاه سازی را می دهد.
org.dmfs.permission.WRITE_TASKS
org.dmfs.permission.READ_TASKS
دسترسی به لرزاننده
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج
com.android.alarm.permission.SET_ALARM

از این توسعه دهنده