دانلود بازی اندروید Tower of Masters

Tower of Masters

( 0 )

دسته : فکری

قیمت : رایگان

نسخه : 1.1.11

حجم : 11.71 MB

11.71 MB

دانلود : 10,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 4.0, 4.0.1, 4.0.2

4.0, 4.0.1, 4.0.2

Puzzle game in which players will cope with the challenges six masters of magic towers.
Features:
- 6 different games;
- Play alone or against each other;
- Submit scores, lists of the best players.

Games:
- Game on intelligence (Sticks):
On the table is placed a few sticks. Players take turns taking 1-3 sticks. Loses the player who takes the last stick.
When the level increases: increases the total count of sticks and increases the level of the computer.
Bonus sticks:
- Wooden stick is taken for two turns;
- Iron stick is taken for three turns;
- Fiery stick removes two sticks;
- Life stick adds two sticks.

- Game on memory (Balls)
On the table are placed colored balls in a certain position. In the allotted time the player must remember the position of the balls and then place them correctly.
When the level increases: increases the count of balls and colors.

- Game on strength (Nails)
On the table are placed block and a few nails. Players must take turns hitting a nail. The winner is the player who scored more nails.
When the level increases: increases the count of nails, their diversity and increases the level of the computer.

- Game of coordination (Coins)
On the table is placed the aquarium water, a glass and a few coins. Players must take turns to throw a coin into the glass, so as not to drown him.
When the level increases: increases the count of coins of varying weight and increases the level of the computer.

- Game on chance (Cards)
On the table is placed a few decks of cards. Players must take turns to take one card and fill in the required number of cards. The winner is the player who can quickly fill the row of cards.
When the level increases: increases the count of cards.
Bonus Cards:
- Joker: closes any card;
- To Kill a joker: joker removes the player;
- Freezing: block field of card for some time.

- Game on speed (Triangles)
On the table is placed the form and some triangles. The player must set all the triangles in the shape for the allotted time. The color does not matter.
When the level increases: increases the count of triangles, a variety of shapes and colors of the triangles.

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
com.android.vending.BILLING
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
اجازه جمع آوری آمار مربوط به باطری را می دهد.
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE