دانلود برنامه اندروید MiBOA

Mój T-Mobile

MiBOA

( 0 )

دسته : ارتباطات

قیمت : رایگان

نسخه : 4.32.1

حجم : 11.26 MB

11.26 MB

دانلود : 1,000,000+

150+

اندروید مورد نیاز : Unknown

Unknown

Aplikacja do samoobs?ugi dla klientów T-Mobile i Heyah, posiadaj?cych umowy o ?wiadczenie us?ug telekomunikacyjnych, u?ytkowników T-Mobile na Kart? oraz Heyah na kart?.

Dzi?ki aplikacji Mój T-Mobile mo?esz mi?dzy innymi:
- kontrolowa? bie??ce koszty, sprawdza? stan konta
- sprawdza? wymagane p?atno?ci i numer konta do przelewu (dla u?ytkowników abonamentowych),
- przejrze? list? faktur i histori? do?adowa?,
- dodawa? pakiety minut, SMS-ów lub danych w Twojej taryfie,
- zarz?dza? us?ugami dodatkowymi,
- w??czy? roaming mi?dzynarodowy i ustawi? bezpieczny limit wydatków za granic?
- do?adowa? konto u?ytkownikowi numeru na kart?
- sprawdzi?, czy przys?uguje Ci ju? nowa oferta na przed?u?enie umowy
- zalogowa? si? na inny numer T-Mobile, ni? ten, z którego korzystasz w swoim telefonie: wystarczy wpisa? przepisa? has?o jednorazowe z SMS-a wys?anego na numer, na którego konto chcesz si? zalogowa?, i klikn?? opcj? „Zapami?taj mnie”, by mie? w aplikacji sta?y dost?p do danych innego numeru
- zarz?dza? wiadomo?ciami typu push
- skorzysta? z funkcji Zamów rozmow? w zak?adce Kontakt
- przegl?da? map? salonów w poszukiwaniu interesuj?cej Ciebie placówki.

Mo?esz samodzielnie zarz?dza? kontem swojego numeru. Przekonaj si?, jakie to proste i wygodne.
Korzystanie z aplikacji jest darmowe na terenie Polski. Aplikacja nie zu?ywa pakietów Internetu i nie generuje dodatkowych kosztów. Korzystanie za pomoc? sieci operatora umo?liwia autologowanie. Korzystanie za pomoc? sieci WiFi wymaga r?cznego zalogowania (podanie numeru telefonu i has?a jednorazowego z SMS-a).
Aplikacja Mój T-Mobile jest dost?pna na wersji oprogramowania Android 4.0 i wy?szej.

Czekamy na Twoje sugestie i pomys?y pod adresem MobileApps@t-mobile.pl. Mo?esz równie? u?y? funkcji „Zg?o? uwagi” w samej aplikacji.
---------------
Dlaczego aplikacja wymaga poszczególnych uprawnie??
- Us?ugi p?atne: wywo?ywanie kodów USSD przy tworzonych w aplikacji skrótach
- Twoje wiadomo?ci: odbieranie i czytanie wiadomo?ci SMS z has?em jednorazowym przy logowaniu, powiadomienie o wykorzystaniu paczek danych
- Po??czenia sieciowe: komunikacja z systemami T-Mobile
- Twoje informacje osobiste:
a) odczyt wydarze? w kalendarzu: na ?yczenie u?ytkownika, zapisywanie przypomnienia p?atno?ci o fakturze w kalendarzu
b) czytanie danych kontaktów: wygodne dodawanie wpisów z ksi??ki kontaktów do us?ug ta?szych po??cze? z wybranymi numerami
c) odczyt wra?liwych danych dziennika: raportowanie technicznych b??dów aplikacji

کنترل, ضبط و پردازش پیام های اس ام اس در حال رسیدن
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
گرفتن شماره تلفنی برای کاربر بدون استفاده از رابط شماره گیری و تایید آنکه شماره مربوطه گرفته شده است.
خواندن پیام های اس ام اس
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
android.permission.USE_FINGERPRINT
از ملزومات دسترسی به دوربین دستگاه
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
خواندن و نوشتن تنظیمات سیستم
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
pl.tmobile.miboa.permission.C2D_MESSAGE