TreKing (Chicago) 4 Free

TreKing (Chicago) 4 Free

( 0 )

دسته : آدمک های خطی

قیمت : رایگان

نسخه : 4.3.8

حجم : 17.27 MB

17.27 MB

دانلود : 50,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 4.1, 4.1.1

4.1, 4.1.1

شامد :

Travel smarter with the most popular and award-winning† app for trekking around Chicago public transit on the CTA.

This isn't just a bus or train tracker - this feature-packed yet easy-to-use app will revolutionize your commute and simplify your life.

THIS FREE VERSION IS AD-SUPPORTED AND HAS LIMITED OR DEMO-ONLY FEATURES.
IMPORTANT: Metra and Pace are NOT supported in this free version because they do not provide a bus or train tracker like the CTA.

It costs me money to host, serve, maintain, and update the data for Pace and Metra, so they must be limited to the paid version of the app.

Sorry, but thank you for understanding.


† Apps4MetroChicago app contest finalist (Transportation round).

========== Key Features ==========

? Vehicle arrival predictions ?
? Real-time predictions for CTA buses
? Real-time predictions for CTA trains
? Set a destination - get estimated trip time

? Save frequently used stops ?
? Organize saved stops with labels
? Reorder, edit, and delete favorites easily
? Auto + manual backups of all of your data

? Alerts ?
? 5 minute alert for when to catch your ride

? Nearby stops ?
? View nearest stop within a 1/8 mile radius
? View route + directions at that stop
? Get predictions at that stop

? Powerful mapping features ?
? Plot any saved stop on a map
? Find 1 stop in the visible map area at any time
? View predictions right on the map
? View 1 vehicle's location + travel direction
? Quick access to system maps

? Even more features ?
? Export your data to the full version
? Import / Export your data to the cloud with Google Drive or Dropbox
? Data caching: fast loading + offline use
? Built-in error and bug-reporting
? Dedicated customer support - just email!

========== In The Full Version ==========

? More prediction features ?
? Real-time predictions for Pace buses
? Real-time predictions for Metra trains
? Scheduled predictions for Indiana's South Shore Line
? Watch predictions in the notification area
? Higher-accuracy estimated trip time
? Home screen widget for predictions
? Lock screen widget for predictions (4.2+)

? More groups to organize your data ?
? No limit on number of groups you can have

? Better alerts ?
? Configure alert time for when to catch your ride
? Alerts for when to get off at your stop
? Pick the ringtone to play for these alerts

? Better nearby stops ?
? View all stops within up to a ½ mile radius

? More powerful mapping features ?
? 3D Google Maps V2 implementation
? Find + plot bus stops anywhere in the city
? View all vehicle locations + travel directions
? View full route paths

? Trip planning features ?
? Step-by-step directions via public transit
? Set arrival or departure time
? Save most used queries for faster planning
? Save generated directions for offline use

? Even more features ?
? Highly configurable to work how you want
- Favorite Routes filtering
? Service alerts that may affect your trip

========== Additional Info ==========

This app is still under HEAVY, ACTIVE development!

Many more features still to come, with major updates every month or two!

Please email with suggestions, ideas, and feature requests!

Please see website for:
• Complete user guide / help pages
• Transit system limitations
• Detailed FAQs
• Permissions explanations

https://sites.google.com/site/trekingandroid/

========== DISCLAIMER ==========

This app uses Google Analytics for gathering ANONYMOUS app-usage statistics.

دسترسی به موقعیت مکانی دقیق برگرفته از منابع موقعیت همچون GPS، دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
دسترسی به لرزاننده
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES