دانلود برنامه اندروید Turk Telekom Wirofon

Wirofon

Turk Telekom Wirofon

( 0 )

دسته : اجتماعی

قیمت : رایگان

نسخه : 2.2.0

حجم : 22.53 MB

22.53 MB

دانلود : 100,000+

5+

اندروید مورد نیاز : 4.0, 4.0.1, 4.0.2

4.0, 4.0.1, 4.0.2

Wirofon ile yeni nesil ileti?im!

Wirofon, Türk Telekom’un tüm operatör mü?terilerine sundu?u yeni nesil ileti?im platformudur. WiFi ya da mobil internet ba?lant?s? üzerinden kullanabilece?iniz uygulama ile sevdiklerinizle ücretsiz olarak sesli ya da görüntülü görü?me yapabilir; foto?raf, video ve ses dosyalar?n? payla?abilirsiniz.

Wirofon’da sevdiklerinizle keyifle mesajla??n!

Yeni nesil mesajla?ma deneyimi ya?ayaca??n?z Wirofon’da sevdiklerinize foto?raf, video ya da sesli mesaj gönderebilirsiniz. Kaybolan mesajla?ma özelli?i ile mesajlar?n?z?n, foto?raf ve videolar?n?z?n ula??labilirli?ine seçti?iniz süre boyunca izin verebilirsiniz. Mesajla?man?n keyfini dilerseniz direkt seçece?iniz ki?iyle, dilerseniz de seçti?iniz ki?ilerden olu?turaca??n?z gruplarla ç?kar?n.

HD kalitede net bir görüntülü görü?me deneyimi!*

Sevdiklerinizle aran?zdaki mesafeleri dert etmeyin. Mesafeleri yak?nsayan Wirofon’daki yüksek kalitede görüntülü görü?me özelli?i ile diledi?inizce an?lar?n?z? payla??n.

Wirofon ile dakikalar?n?z her yerde!

Türk Telekom ev telefonu sahibiyseniz ya da ev telefonu olan yak?n?n?z varsa Wirofon sizin için daha da avantajl?. Yurt içinde ya da yurt d???nda Wirofon ile yapaca??n?z aramalarda ev telefonu tarifeniz kapsam?ndaki dakikalar?n?z? ek bir ücret ödemeksizin kullanabilirsiniz. Bu sayede yurt içinde ev telefonunuzu diledi?iniz yerden kullan?rken, yurt d???ndan da Türkiye’yi yurt içini ararm?? gibi arayabilirsiniz. Tek yapman?z gereken Wirofon ev telefonu hesab?m bölümünden ev telefonu bilgilerini eklemek.

Detayl? bilgi: www.wirofon.com

*Görüntülü görü?me kalitesi, görü?me an?ndaki sizin ve arad???n?z ki?inin ba?l? oldu?u internet ?ebeke kalitesine göre de?i?ebilmektedir.

خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
دسترسی به چراغ قوه
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
دسترسی به موقعیت مکانی دقیق برگرفته از منابع موقعیت همچون GPS، دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ
android.permission.RAISED_THREAD_PRIORITY
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
com.sec.android.provider.badge.permission.READ
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
نوشتن داده هایی در دفترچه تلفن کاربر (بدون اجازه خواندن)
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
کنترل, ضبط و پردازش پیام های اس ام اس در حال رسیدن
غیرفعال کردن حافظ صفحه کلید
android.permission.READ_APP_BADGE
دسترسی به لرزاننده
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE
ضبط صدا
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT
باز کردن سوکت های شبکه
به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.
tr.com.argela.client.android.phone.wirofon.permission.C2D_MESSAGE
com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
تغییر تنظیمات صدا در کل دستگاه
از ملزومات دسترسی به دوربین دستگاه
به برنامه ها اجازه اتصال به دستگاه های جفت شده بلوتوث را می دهد.
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار
خواندن و نوشتن تنظیمات سیستم
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE
com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS